Metta levele Faludy Györgyhöz (1989. nov. 28.)(Különlegesség)

A hölgyet - főleg a haja színét - Ballada F. Gy. egyetlen szerelméről c. verséből már jól ismerhetjük. "s haja oly szőke volt, hogy meggyújthatták volna rajta a firenzei dóm összes gyertyáit."
  • Registration of bids closed for this auction.